Vara kommun

Åsa Heij Bengtegård

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Överförmyndarnämnden Ersättare