Vara kommun

Franz Wellbrant

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ledamot
Tekniska nämnden Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare