Vara kommun

Peter Björk

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
Partiernas gruppledare Representant ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
VaraNet AB Ledamot