Vara kommun

Onni Vehviläinen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunrevisionen Ordförande
Vara Industrifastigheter AB Revisor
Vara Bostäder AB Revisor