Vara kommun

Onni Vehviläinen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vara Industrifastigheter AB Revisor
Vara Bostäder AB Revisor
Revisorer Vice ordförande