Vara kommun

Lennart Haglund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot