Vara kommun

Per Gunnarsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Personalutskottet Ordförande
Vara Bostäder AB Ombud
Vara Koncern AB Ordförande
Valberedningen Ordförande
Vara Konserthus AB Ombud
Valnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Överförmyndarnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
VaraNet AB Ordförande
VaraNet AB Ombud
Vara Industrifastigheter AB Ombud