Vara kommun

Herman Bynke

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämndens arbetsutskott Ersättare