Vara kommun

Karl-Axel Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare