Vara kommun

Fredrik Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Arbetsmarknadsrådet Representant
Folkhälsorådet Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Socialnämnden 2:a vice ordförande
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare