Vara kommun

Fredrik Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Folkhälsorådet Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden 2:a vice ordförande
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Arbetsmarknadsrådet Representant
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare