Vara kommun

Pecka Söderberg

  • Pecka Söderberg
  • Ej partiansluten Ej partiansluten Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gestaltningsrådet Ledamot