Vara kommun

Ros-Marie Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Bildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot