Vara kommun

Bengt Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige 2:a vice ordförande