Vara kommun

Peter Romlén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot