Vara kommun

Louise Grabo

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot