Vara kommun

Lena König

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsnämnden Ledamot
Bildningsnämndens arbetsutskott Ersättare