Vara kommun

VaraNet AB

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i instansen. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Anders Ekdén Revisorsersättare Hela Vara Kommuns Bästa
Carl-Uno Olsson Ersättare ombudsman,
Vice ordförande
Socialdemokraterna
Fredrik Pettersson Revisorsersättare Socialdemokraterna
Henrik Ljungdahl Ledamot Ej partiansluten
Inger Gustafsson Revisor Centerpartiet
Per Gunnarsson Ombud,
Ordförande
Moderaterna
Peter Björk Ledamot Sverigedemokraterna
Reino Garyd Revisor Socialdemokraterna
Viktor Lindholm Ledamot Ej partiansluten