Vara kommun

Vara Koncern AB

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i instansen. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Anders Ekdén Revisorsersättare Hela Vara Kommuns Bästa
Carl Hellqvist Ledamot Hela Vara Kommuns Bästa
Carl-Uno Olsson Vice ordförande Socialdemokraterna
Fredrik Pettersson Revisorsersättare Socialdemokraterna
Fredrik Nelander Ersättare ombudsman Socialdemokraterna
Gabriela Bosnjakovic Ombud Moderaterna
Inger Gustafsson Revisor Centerpartiet
Per Gunnarsson Ordförande Moderaterna
Reino Garyd Revisor Socialdemokraterna