Skara kommun

Oscar Ternström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ersättare
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot