Skara kommun

Johan Hjertén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 1:a vice ordförande
Valberedningen Ordförande