Skara kommun

Kristina Adolfsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Centrumbostäder i Skara AB Ledamot