Skara kommun

Therese Holm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Omsorgsnämnden Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot