Skara kommun

Per-Åke Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen 2:a vice ordförande
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ledamot
Centrumbostäder i Skara AB Vice ordförande
Krisledningsnämnden Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Överförmyndare Ersättare
Partiernas gruppledare Ledamot