Skara kommun

Jessica Bredenberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 2:a vice ordförande