Skara kommun

Mikael Börjesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ersättare
Valberedningen Ledamot