Skara kommun

Glenn Frost

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot