Skara kommun

Leif Brohede

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande
Krisledningsnämnden Ersättare