Skara kommun

Birgit Bjelkengren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden 1:a vice ordförande
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot