Skara kommun

Poul Henning Hansen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Centrumbostäder i Skara AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare