Skara kommun

Daniel Klasson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för service och teknik Ersättare