Skara kommun

Martin Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Partiernas gruppledare Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden 2:a vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot