Skara kommun

Kent Wånelid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för service och teknik Ersättare
Centrumbostäder i Skara AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Skara Energi AB Ersättare