Skara kommun

Mehari Tesfai

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Krisledningsnämnden Ersättare
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Ersättare
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ersättare