Skara kommun

Ulla Hellberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Götene-Skara gemensamma lönenämnd Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Vice ordförande
Kommunstyrelsens personalutskott 1:a vice ordförande