Skara kommun

Maarit Carrington

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare