Skara kommun

Lars Berg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Partiernas gruppledare Ledamot
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Kommunstyrelsen 1:a vice ordförande