Skara kommun

Marie Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Omsorgsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot