Skara kommun

Lotta Grönlund Plöen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ordförande