Skara kommun

Lotta Grönlund Plöen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Partiernas gruppledare Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot