Skara kommun

Magnus Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för service och teknik Ledamot