Skara kommun

Daniel Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Vice ordförande
Valnämnden Ersättare