Skara kommun

Mikael Ringqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Nämnden för service och teknik 2:a vice ordförande