Skara kommun

Ylva Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ordförande