Skara kommun

Magnus Gunnarsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott Ersättare
Partiernas gruppledare Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot