Skara kommun

Gun Barrljung

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Omsorgsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare