Skara kommun

Sture Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för service och teknik Ordförande