Skara kommun

Ove Berlin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Partiernas gruppledare Ledamot
Kommunstyrelsens beredningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot