Skara kommun

Jan Walander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Skara Energi AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Valnämnden Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare