Skara kommun

Frans Persic

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Krisledningsnämnden Ersättare